Hibiskus - Jastrzębia Góra

W związku z wchodzącymi w życie 25.05.2018r. nowymi przepisami związanymi z RODO, tj. nowym unijnym rozporządzeniem ujednolicającym regulacje z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, dostosowaliśmy się do nowych przepisów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest HIBISKUS – Sławomir Zalewski z siedzibą w Tupadłach, kod pocztowy 84-104, ul. Wiatrakowa 40

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w wypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych czyli wyłącznie w celu dokonania rezerwacji lub ewentualnego kontaktu z Państwem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym pracownikom/współpracownikom naszej firmy, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych oraz podmiotom, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. W każdym wypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.